Kate Monk's Onomastikon

(Dictionary of Names)


Italian Names of Greek Origin

Male

Given name and variants Diminutives English forms
Achille, Achilleo   Achilles
Agabito, Agapito   Gk Agapitos
Agnolo, Agnello, Aniello Agnolino  
Alessandro Alessandrino, Sandro Alexander
Alessio, Alesio, Alesso   Alexis
Alfio Alfietto Gk Alphios (wheat) or Lat Alfius (albus)
Aloisio, Aloysio   Aloysius
Ambrogio Ambrogino, Brogio, Gino Ambrose
Anacleto Cleto Gk Anakletos
Antioco   Gk Antiochos (anti against + ekhein to have)
Apollinare, Apollinaro, Apollonio   From 'Apollo'
Atanasio   Athanasius
Basilio   Basil
Boetio   Boetius
Callisto   Callistus
Calogero   St Calogerus Gk kalos fair/good + geras old age
Catalino, Caterino   Masc of Katherine
Cipriano   Cyprian
Ciriaco, Ciriagio    
Cirillo   Cyril
Clio    
Cosimo, Cosmo   Gk Cosmas
Damiano   Gk Damian
Damone   Gk Damon
Delfino   'of Delphi'
Delio   'of Delos'
Demetrio   Demetrius
Dionisio, Dionigi, Dioneo   Denis
Dore    
Doriano   Dorian
Eleuterio   Eleutherius
Eliseo, Eliceo    
Elmo    
Enea   Aeneas
Epifanio    
Erasmo   Erasmus
Ercole, Ercolo   Hercules
Ermete   Gk, from 'Hermes'
Ettore, Héctor    
Eugenio   Eugene
Euplio    
Eustachio, Eustazio   Eustace
Eutichio   Eutychus
Evaristo    
Feo   Theo
Filemone   Philemon
Filippo Filippino, Filippozzo, Filipuccio, Lippo, Lippaccio, Lippozzo, Pino Philip
Giacinto   Hyacinth
Giorgio, Yuri (Russian) Giorgetto, Georgetto George
Girolamo Gerolamo, Geronimo   Hieronymus/Jerome
Ignacio, Ignasco, Ignazio   Ignatius
Ippolito   Hippolytos
Isidoro   Isidore
Leandro   Leander
Macario   Macarios
Menandro   Gk Menandros (Menander)
Nerio   Gk Nereus
Nestore   Nestor
Nicodemo   Nicodemus
Nicomedo   Nicomedos
Nicostrato   Nicostratos
Omero   Homer
Oreste   Orestes
Orfeo   Orpheus
Pancrazio   Gk pankratios all-powerful
Parisse   Paris
Platone   Plato
Porfirio   Gk Porphirios
Proteo   Gk Proteus
Stentore   Gk Stentor
Telemaco Telmo Gk Telemachus
Telesforo   Gk Telesphoros
Teodato   Theodatus
Teodoro   Gk Theodoros
Teodosio   Gk Theodosius
Teofilo   Gk Theophilus
Terenzio   Lat Terentius
Tirso   Gk Thyrsos
Ulisse   Gk Ulysses
Zeno, Zenone   Gk Zenon (from Zeus)

Female

Given name and variants Diminutives English forms
Agata Agatina Agatha
Agnella    
Agnesa, Agnese Agnesina Agnes
Agnola    
Alessandra Sandra Alexandra
Alessia   Alexia
Aletea   Alethea
Allegra    
Anastasia    
Arianna   Ariadne
Artemisia    
Barbara    
Berenice    
Calogera    
Cinzia   Cynthia
Clio    
Cloe   Chloe
Corinna    
Cosima*    
Dafne   Daphne
Dalia    
Dalila    
Dea    
Delfina   Delphine
Diana    
Dora    
Doria    
Doride    
Dorotea   Dorothy
Elena, Elenora, Eleonora, Eleonore, Ileana (Romanian) Leonora, Leonara Eleanor/Helen
Ermione   Hermione
Eufemia   Euphemia
Eugenia    
Eutiche    
Evangelista Vangelista    
Fedora   Theodora
Filide   Phillida
Filippa Lippa Philippa
Filomena*   Philomena
Giacinta, Giachetta   Hyacinth
Giorgia, Giorgiana, Giorgina   Georgina
Girolama   Fem of Girolama
Irene    
Leda    
Leonida    
Lidia    
Margherita Rita Margaret
Melissa    
Ofelia   Ophelia
Olimpia   Olympia
Pelagia    
Penelope    
Sibilla   Sybil
Sofia Sonia (Rus) Sophia
Sophonsiba (Punic)    
Tea   Thea
Teodora   Theodora
Teodosia   Theodosia
Teresa Teresina, Tessa  
Veronica    
Zita   Gk zetein to seek or Tuscan zitta girl
Zoe    


This collection of names was compiled by Kate Monk and is ©1997, Kate Monk.

Copies may be made for personal use only.


tekeli.li home|Onomastikon home